1 2 3 4 5

Ordinační hodiny

Po-Čt                     7:30 - 15:00

Pá                          7:30 - 12:00

Obědová pauza   11:30 - 12:30

Kontakt

MELIDENT s.r.o

Telefon     482 751 479

Adresa    Aloisina výšina 641/126
                 Liberec XV
                 460 15

IČ:            28739761

KOMUNIKACE S PACIENTY PROBÍHÁ VÝHRADNĚ TELEFONICKY NEBO PŘI OSOBNÍM SETKÁNÍ

Spojení

Jeďte autobusem číslo 22 a 29 z terminálu MHD ve Fügnerově ulici na zastávku Kunratická - sídliště. Ordinace se nachází mezi obchodním domem Luna a základní školou.
Možnost parkování v blízkosti ordinace.

Galerie Dentální hgiena Stomatologie

V období 10.7.-19.7. má celé zubní oddělení dovolenou. Bolestivé případy zastoupí MDDr. Jiří Kadlec, Na Výšinách 451/2, tel.: 482 751 307 v ranních hodinách po předchozí telefonické domluvě.


Spolupracujeme s pojišťovnami:
111 (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
201 (Vojenská zdravotní pojišťovna)
205 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
207 (Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví)
209 (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda)
211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky)


V období dovolených je na našem oddělení vždy přítomen lékař, který ošetří akutní případy


Firma Melident s.r.o., správce osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení" nebo "GDPR") Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost / splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu firmy Melident ("právní důvod zpracování") bude zpracovávat Vaše osobní údaje ("OÚ") v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, zaměstnání, dále pak citlivé OÚ (zvláštní kategorie OÚ): údaje o zdravotním stavu. Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účely: zajištění zdravotní péče, a to na základě Právního důvodu zpracování. Správce nezpracovává OÚ nad rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.